වසර 30කට පසු දුම්රිය බහලුම් ගැල් 10ක් ශ්‍රි ලංකාවට ආනයනය කරයි

මෙරට දුම්රිය ඉතිහාසයේ පෙරළියක් ඇති කරමින් වසර 30කට පසු බහලුම් ගැල්
(Container Corrier Wagan) දහයක් (10) MIKE PANIMA නෙකාවෙන් ඊයේ (16දා) ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබිණි. දැනට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතුව ඇති 25ක් වූ බහලුම් ප්‍රවාහන ගැල් ඇණිය වැඩි කර
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico