වරින්වර කරන්ට් යන්නෙ කලින් කප්පාදුව නෙමේ – විදුලි බල මණ්ඩලය

පසුගිය 10 වනදා දක්වා විදුලි හිඟය මත විදුලි කප්පාදු කිරීම් සිදු කළද ඉන් පසු අවුරුදු සමය තුළ එවැනි
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico