වර්ෂා දිසානායකගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුව මෙන්න

නර්ථන ශිල්පිණි වර්ෂා දිසානායකගේ නිරූපණයෙන් හැඩ වැඩ වූ අපූරු ඡායාරූප එකතුවක් අපට හමු වුනා.

එම ඡායාරූප එකතුව පහතින්.

නිරූපණය : වර්ෂා දිසානායක

ඡායාරූපකරණය : තරිඳු නිරෝෂන්

Source From gossipsinhalanews
Author: EWriter

Powered by WPeMatico