වරද කාගෙද..? රුපියල් බිලියන 50 ක මහජන මුදලක් සාක්කු වලට දාගත් අය ගැන හෙලිදරවුවක්…!

වර්ෂාව සීමාවී වියලි කාලගුණය එළඹීමත් සමඟ කරලියට එන ප්‍රධාන මතෘකාව තමයි “ලංකාවේ විදුලිබල අර්බුදය සහ විදුලි කප්පදුව. හැම අවුරුද්දකම සූර්යා මීන රාශියෙන් මේශ රාශියට සංක්‍රමණය වීම ස්ථිර වගේම විදුලි කප්පාදුවද කරළියට සම්ප්‍රාප්තවීම ශ්‍රී ලංකා දින දර්ශකයේ අනිවාර්‍ය අංගයක්.

ඒ අතරම වගකිවයුතු ආයතන මේ අර්බුදයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් සොයනවා වෙනුවට එකිනෙකාට බෝලය පාස්කරගන්නා

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico