වත්කම් වාර්තා නොදුන්නොත් දේශපාලනඥයන් සහ රජයේ නිලධාරී පඩිය නෑ

වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාද කරන දේශපාලනඥයන් සහ රජයේ නිලධාරීන්ගෙන් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට  දඩ මුදලක් අයකර ගැනීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව සූදානම්
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico