ලෝක ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ දිනය අදයි. ඒ වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුන ගීතය ලෝකයේම කතා බහට (VIDEO)

ලෝක ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. 1992 වසරෙහි සිට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අනුග්‍රහයෙන් ලැබෙන ජාත්‍යන්තර සැමරුමක් ලෙස මෙය ලොව පුරා පැවැත්වෙනවා.

ආබාධිත පුද්ගලයින්ගේ අභිමානය,අයිතිවාසිකම් සහ සුභසාධනය වෙනුවෙන් ” ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය” වෙන්කර තිබෙනවා. මෙවර මෙම දිනය වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුන ගීතය මේ වන විට ලොව පුරා

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico