“ලොක් ඩවුන් ” වී සිටින මරදානේ ජනතාව වෙනුවෙන් පොලිස් විරුවන් ගී ගයති

කොරෝනා රෝගීන් දෙදනෙකු හමුවීම නිසා පසුගියදා මරදානේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමනු ලැබුවා.

එම ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාව සහ මහල් නිවාසයන්හි වාසය කරන ජනතාවගේ ආතතිය අඩු කිරීම වෙනුවන් අද දිනයේදී පොලිස් නිලධාරීන් විසින් ආදර්ශමත් සහ අගය කල යුතුම ක්‍රියාවක් සිදු කරනු ලැබූවා.

ඒ පොලිස් සන්ගීත කණ්ඩායම් විසින් ඔවුන් වෙනුවෙන් ගීත ගායනා කිරීමයි.

ලොව කිසිම රටක මෙවන් ආකාරයේ මානුෂීයව

Source From nethgossip
Author: 22

Powered by WPeMatico