ලංකාව දිනෙන් දින පහතටම යයි – ජීවත් වෙන්න නුසුදුසුම නගර අතර කොළඹ මුල්තැනට එයි – හේතුව සිංහල මුස්ලිම් ගැටුමලු!

ජීවත්වීමට සුදුසු නගර අතුරින් කොළඹ නගරය ස්ථානය 6කින් පහළගොස් තිබේ.

මෙම ලැයිස්තුව සැකසීමේදී සෑම වසරකදීම නගර 140ක් සලකා බැලෙන අතර ඉන් 130වන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත.

2017 වසරේදී එම ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි 124 වැනි ස්ථානය පැමිණීමට ශ්‍රීලංකාව සමත්විය.

ලොව ප්‍රමුඛතම සඟරාවක් වන ‘ද ඉකොනොමිස්ට්’ සඟරාව අයත් ‘ඉකොනොමිස්ට්’ ව්‍යාපාර සමූහයේ ‘ඉකොනොමිස්ට්

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico