ලංකාවේ අක්කර හාරසීයක් බංග්ලාදේශ සමාගමට බදු දීමේ උත්සාහය නවතියි , අමාත්‍යංශයෙන් අලුත් වැඩක් .!

මහ ඉලුප්පල්ලම බෝග සංවර්ධන හා පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් ඉඩම් අක්‌කර 400 ක්‌ බංගලාදේශ සමාගමකට දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් බදු දීමට සිදු කළ යෝජනාවක් පසුගිය දිනවල කතාබහට ලක් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ අක්කර හාරසියක සිය ව්‍යාපාර කටයුතු කරන බංග්ලාදේශ සමාගම  “දෙබිඩි බීජ” නිෂ්පාදනය කිරීම යෝජනා වී තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් මෙලෙසින් බංග්ලාදේශ සමාගමකට බදු දීමේ යෝජනාව දැන් අත්හැර ද

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico