රුපියල් 50කින් වැටුප් වැඩි කරන්නැයි වතු කම්කරුවන්ගෙන් පෙත්සම්

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය සහ වතු එකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති පසුගිය දා අත්සන් කල දෛනික මුලික වැටුප රු 750 ට අමතරව
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico