රාජ්‍ය බැංකුවක මුදල් තැන්පත් කරන යන්ත්‍රයකින් මුදල් එළියට එයි..! මුදල් තැන්පත් කිරීමට ගිය කාන්තාවකට සිදුවුන දේ CCTV කැමරාවේ සටහන් වෙයි. (VIDEO)

වැලිගම ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය බැංකුවක මුදල් තැන්පත් කිරීමට පැමිණි කාන්තාවකගේ මුදල් වෙනත් අයෙකු අතට පත්වුනු ආකරය එහි තිබූ ආරක්ෂක කැමරාවක සටහන්ව තිබෙනවා.

අදාළ කාන්තාව රුපියල් ලක්ෂ තුනක මුදලක් මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍රයට ඇතුලත් කර එය තැන්පත් කිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේදී ඉන් කොටසක් තැන්පත් වී අනෙක් මුදල් යන්ත්‍රයෙන් පිටතට පැමිණ තිබෙනවා. පසුව ඇය ඒ පිළිබඳව බැංකුවේ ආරක්ෂ අංශ

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico