රාජ්‍ය ආයතන සභාපති වැටුප ලක්ෂයට බස්සයි

රාජ්‍ය ආයතන සභාපතිවරුන්ගේ මාසික වැටුප රුපියල් ලක්ෂයකට සීමා කරමින් ජනාධිපති කාර්යාලය විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇත.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico