රත්මලාන, පලාලි, මඩකළපුව කලාපීය වාණිජ ගුවන් ගමන්වලට විවෘත කරයි

මඩකළපුව, යාපනය (පලාලි) සහ රත්මලාන යන ගුවන්තොටුපොළවල් කලාපීය වාණිජ ගුවන් ගමන් සඳහා විවෘත කර තිබේ.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico