රටවල් 20ක්, ප්‍රදර්ශණ කුටි 200ක්.. ‘ඔබේ සිහින හඹා යන්න‘ – ලංකාවේ විශාලතම අධ්‍යාපන ප‍්‍රදර්ශනය සහ රැකියා පොළ ‘EDEX Expo‘ 2018 ..!

EDEX Expo කියන්නේ ගොඩක් දෙනා අහලා පුරුදු නමක්. 2004 වර්ෂයේ ආරම්භ වුණු EDEX Expo පාසල් වෘත්තීය පොළක සිට අන්තර්ජාතික ප‍්‍රමුඛයෙකු දක්වා තරගකාරීව මුහුණදෙමින්, තම ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් කරගනිමින්, ශ‍්‍රී ලාංකීක තාරුණ්‍යය බලගැන්වීමට විශාල මෙහෙමයක් සිදුකරමින් සිටිනවා.

ලංකාවේ විශාලතම අධ්‍යාපන ප‍්‍රදර්ශනය සහ රැකියා පොළ වන EDEX Expo 15 වන වරටත් 2018  ජනවාරි මස 19 – 21 කොළ

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico