රජයේ පාසල් සතියකට දවසක් English වලින් වැඩ කරන්නලු

සතියකට එක් දිනක් සියලු පාසල්වල සන්නිවේදන කටයුතු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිදුකර මෙරට පාසල් සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා ඉහළ නැංවීමට අධ්‍යාපන ඈමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් දන්වා තිබේ.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico