මොකද වුණේ

1969 දෙසැම්බර් 18 වැනි දින පළමු වරට තිරගත වූ ‘මොකද වුණේ’ චිත්‍රපටය පියසිරි ගුණරත්නගේ අධ්‍යක්ෂණයකි. එහි කතාව හා සංස්කරණයද ඔහුගේමය. 1969 දෙසැම්බර් 18 වැනි දින පළමු වරට තිරගත කළත් එදින පැවැත්වූයේ මංගල දර්ශනය පමණි. මහජන දර්ශනය සඳහා තිරගත වීම ආරම්භ කළේ 1970 ජනවාරි 18 වැනිදාය. සිනමාකරණය පිළිබඳ විදේශීය රටක එම්.ඒ. (ශාස්ත්‍රපති) උපාධිය ලත් අයෙකි පියසිරි

The post මොකද වුණේ appeared first on Rivira Online.

Source From rivira
Author: Rivira Web

Powered by WPeMatico