මෛත්‍රී මහින්ද එකතු කරන්න අලුත් කපුවෙක් එයි – ‘‘ සැබෑ ජනතා නායකයන්ට යන්නට බැරි තැනක්, නමන්නට බැරි හිසක් තියෙන්න බෑ..‘‘

රටේ ඉදිරි ගමනට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සමඟිය අත්‍යවශ්‍ය නිසා එම පාර්ශ්ව දෙක සමඟි කිරීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ…තමා කඩිනමින් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණ නියෝජනය කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වීරකුමාර දිසානායක  ප්‍රකාශ කළේය.

රට

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico