මූල්‍ය අර්බුද උග්‍රවී ‘ජෙට් එයාර්වේස්’ නවතී

ශ්‍රී ලංකාවේද ගුවන් මගීන් අතර ප්‍රචලිත ඉන්දියානු ‘ජෙට් එයාර්වේස්’ ගුවන් සේවයේ සියලු මෙහෙයුම් කටයුතු තවකාලිකව නවතා දැමීමට එම ගුවන් සේවය තීරණය කර තිබේ.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico