මුහුදේ පාකර හැරිය ලියුම සහිත බෝතලයක් වසර 50 කට පසු හමුවේ

බෝතල් තුළට යම් යම් පණිවිඩ දමා ඒවා මුහුදේ පාකර හරින සිරිතක් එක්තරා කාලයක ලෝකයේ බහුලව පැවතිණි. එම පණිවිඩ පසුකලෙක අහුලාගන්නා අයට ඇතැම්විට විවිධ අමුතු දේ දැනගන්නට ලැබේ.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico