මැති ඇමැතිවරුන්ටත් කිවුවා..! ඒත් අපි තවම ජීවත් වෙන්නෙ ගල්ලෙනක..! කබලෙන් ලිපට වැටුනු පවුලකගේ සංවේදී කතාව..!

ගල් ලෙන්වල ජීවත් වුනු මිනිසුන් ගැන කතා කරද්දි අපේ සිහියට එන්නෙ ආදි මානවයින්. මීට ශත වර්ෂ ගණනාවකට පෙර බළන්ගොඩ කල්තොට කූරගල, පනාන අළුගල් ලෙන, ලුණුගල් ලෙන, පරගහමඩිත්ත ගල් ලෙන, දියවින්නේ උඩුපියන් ගල් ලෙන, කිරි මකුළු ගොල්ලේ යකුන්ගේ විමන ආදී ප්‍රදේශවල ඔවුන් ජීවත් වුන බවට සාක්ෂි තිබෙනවා.දඩයම සහ ගොවිතැන තම ජීවනෝපාය කරගත් ඔවුන්ට ගල්ලෙනක වාසය කරමින් තම ජීවිතට ගැට ගසා ගැනීම එතරම් අරුමයක් වුනේ න

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico