මහින්ද යළි දිනුවේ ඇයි? Voice Comments

ගොසිප් ලංකා පාඨක ඔබට කටහඬින් කොමෙන්ටු පළ කිරීමේ අවස්ථාව ලබාදෙමින්
 ‘මහින්ද යළි දිනුවේ ඇයි?‘ 
යන ගැටලුව සඳහා දුරකථනයෙන් අදහස් දැක්වීමට දැන් අවස්ථාව ලබාදී ඇත.

ඔබ කළ යුත්තේ 077 8877311 අපගේ දුරකථන අංකය අමතා බීප් ශබ්දයෙන් පසු සවයංක්‍රීය පටිගතවීම සඳහා ඔබේ අදහස කියා සිටීමයි.

ඔබට අදහස් දැක්වීමට මිනිත්තුවක කාලයක් ලැබෙන අතර ටික වේලාවකින් එය අප පළකරන voice comments ලැයිස්තුවට එක්වනු ඇත.

(ඔබගේ දුරකථන අංකය හෙළි නොකෙරේ – අර්ධ වශයෙන් පමණක් පළ කෙරේ)

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico