මහනුවර පසු ව්‍යසන ඡායාරූප

මහනුවර පසු ව්‍යසන ඡායාරූප
Sri Lanka Muslim Media Forum ඊයේ (13) මහනුවර දිගන මැණික්හින්න පල්ලෙකැලේ සහ කුණ්ඩසාලේ ආවරණය කරමින් නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරතවී තිබේ.
එහිදී ලබාගෙන තිබෙන ඡායාරූප එකතුවක් මේ සමග පළවේ

http://www.gallery.gossiplankanews.com/event/kandy-post-incident-photos.html

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico