මධුමාධව අත්අඩංගුවට ගන්න හදනවා කියා පි.හෙ.උ නීතිය හමුවට

මිනුවන්ගොඩ කලබලයට හේතුවූ බවට කරුනු පෙන්වා මධුමාධව අරවින්ද නීතිවිරෝධීව අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබා ගැනීමට උත්සාහයක් පවතින බව පවසමින් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුකරයක් ගොනු කර ඒ හරහා
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico