මං ආසම රඟපාන්න – සෙනුල්යා

“ඒ ගෙදරට නම් මේ වගේ කාමරයක් හදන්න එපා. එතකොට ඒ තාත්තත් ඒ දුව දිහා බලන එකක් නෑ” පිය සෙනෙහස ලබන්නට දියණියක විෂයෙහි විශේෂ ආශාවක් පවතී. මනෝ විද්‍යාඥයන් විසින් මෙම මනෝ භාවය විවිධ අර්ථයන්ගෙන් නිරූපණයකර දක්වයි. ඒ කෙසේ නමුත් පිය සෙනෙහස ලබන්නට දියණියක විෂයෙහි දැඩි ආශාවක් සහ දැඩි කැමැත්තක් තිබීමත් පියකු විසින් දියණියක විෂයෙහි විශේෂ ආදරයකින්,

The post මං ආසම රඟපාන්න – සෙනුල්යා appeared first on Rivira Online.

Source From rivira
Author: Rivira

Powered by WPeMatico