බාලිකා පාසල්වලටත් බිග් මැච් , ගැහුවොත් ලක්ෂයයි , ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් අපූරූ තීරණයක් .!

බාලිකා පාසල් සදහා මහා ක්‍රිකට් තරගාවලි සංවිධානය කරන බාලිකා පාසල් සදහා අපූරූ දීමනාවක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අනුව 2018 වසරේ සිට බාලිකා පාසල් 30ක මහා ක්‍රිකට් තරගාවලි සදහා රුපියල් ලක්ෂයක අනුග්‍රාහකත්වයක් දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙහි අරමුණ වන

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico