බසයෙන් දුරගමන් යන්න නිවෙසේ සිටම ප්‍රවේශපත්‍ර ගත හැකි ක්‍රමයක් එයි

නිවෙසේ සිටම දුර ගමන් සේවා ප්‍රවේශ පත්‍රයක් වෙන් කරවාගෙන අදාළ බස් රථය පිටත්වන වේලාවට බස්
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico