බලය අල්ලන්න වෙනත් පක්ෂ සමග එකතු වෙනවාද ? පොහොට්ටුවේ තීරණය එළියට .!

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළ එහෙත් බහුතර බලයක් ලබා ගත නොහැකි වූ  සහ පරාජයට පත් වුණු පළාත් පාලන ආයතන වල බලය පිහිටුවීම සඳහා ආසන ලබාගත් වෙනත් පක්ෂ වල සහය ලබා ගැනීම ප්‍රතිෂේප කිරීමට බොහෝදුරට ඉඩ ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග කියයි.

ඇතැම් පළාත් පාලන ආයතන සදහා කිසිදු පක්ෂයකට බහුතර බලයක් නොලැබුනු අතර එවැනි ආයතන සදහා බලය පිහිටුවීම දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් හෝ

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico