බරපතළ චෝදනා දෙකක් – සනත් ජයසූරියට අයිසිසියෙන් දින 14ක් කල්දෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු තේරීම් කමිටු සභාපති සනත් ජයසූරිය මහතාගෙන් ප්‍රශ්ණ කිරිම සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ආයතනයේ දූෂණ මර්දන ඒකකය ඔහුට කැඳවීමක් සිදුකර තිබේ. 

සනත් ජයසූරිය මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරිම් කමිටු සභාපති වශයෙන් කටයුතු කරන කාලයේදී ගත් නීත්දු තීරණය හා ඔහුගේ ඇතැම් තේරීම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න කිරීමට මෙම කැඳවීම සිදුකර තිබේ. 

එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico