බටහිර රටවල් බුදු දහමේ සරණ යයි – ඉවසීම පුරුදු වෙන්න කැනේඩියානු පොලීසිය බෞද්ධ භාවනාවේ පිහිට පැතූ හැටි! (VIDEO)

ශ්‍රී ලංකාවේ ශිෂ්ඨ සම්පන්න ජාතියක් ඇති කරවීමට උතුම් බුදු දහමෙන් ලැබුනු දායකත්වය සුලුපටු නොවේ. පෙරදිගින් ලොවට දයාද වූ උතුම් බුදු දහම අතිශය විද්‍යාත්මක, නවීන දර්ශනයක් බව බටහිර විද්වතුන් පවා පිළිගන්නා පොදු සත්‍යයකි.

උතුම් බුදු දහමේ සාරයන් ලබා ගැනීමට වර්තමානයේ බටහිර රටවලද කටයුතු කරමින් සිටියි. මෙවැනි පුවතක් කැනඩාවෙන් වාර්තා වේ. කැනඩාවේ පොලිස් නිළධාරීන්ට ඉවසීම ප්‍රගුණ කරවීම උදෙසා බෞද

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico