” පොඩි මිනිහම හූරාගෙන කනවා , ත්‍රී රෝද මීටරෙන් ගසා කන්නේ මෙහෙමයි ” සාක්ෂී එක්කම FCIDයට පැමිණිල්ලක් ?

ත්‍රී රෝද රථ සම්බන්ධයෙන් නව නිතී පැනවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අතර සෑම ත්‍රී රෝද රථයකටම මීටරයක් සවි කිරීම , ගමනින් පසු බිලක් නිකුත් කිරීම වැනි නීතිද වනවා.

මෙම නව ත්‍රීරෝද රථ නිතී පිළිබදව ලංකා ස්‌වයං රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මාධ්‍යයට අදහස් දක්වනවා. එහිදි ඔහු පවසා තිබුනේ ‘ත්‍රිරෝද රථ මීටරයෙන් කොමිස්‌ ගහන ආණ්‌ඩුවේ

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico