‘‘පොඩිවුන් ලවා වැන්දෙව්වට අනේ මට – එක සත පහක් දෙන්නේ නැහැ එයාලට‘‘ අවුරුද්දෙන් පසු මුණුපොතට එක්වූ සුපිරි රස කතා එකතුව..! (PHOTOS)

 උදාවුනු සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද වෙනුවෙනුත් සුපුරුදු විදියටම මුහුණු පොත තුල රස කතා ගොන්නක් හුවමරු වුනා. මේ ඔබේ රසවින්දනය වෙනුවෙන් එලෙස හුවමාරුවුන් FB  පෝස්ට් අතුරින් තෝරා ගත් සුපිරි රස කතා එකතුවක්.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nb

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico