පුතු පැවිදි වී සිටින පන්සලට ආධාර රැස් කරන්න පියා සරුංගලයකට නැගී අද ගුවනට

https://www.gossiplankanews.com/2019/08/anuradhapura-father-kite-show.html

සසුනට පූජාකර සිටින සිය පුත්‍රයා වැඩවසන විහාරස්ථානයට පුණ්‍යාධාරයක් එක්කාසු කර දීමේ අරමුණින් දැවැන්ත සරුංගලයක් නිර්මාණය කර එය අද (15) දා දිනයේ ගුවන්ගත කිරීමෙන් අනතුරුව එය ගුවනේ රඳවා
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico