පුටින් ජනපති ධූරය දෙවතාවකට සීමාකරන්න කැමතිවේ – හදිසි තීරණයකින් රුසියානු රජය ඉල්ලා අස්වේ

අද (15) විදෙස් වාර්තා මවිත කළ සිදුවීමක් බවට පත්වෙමින් රුසියානු රජය ඉල්ලා අස්විය. ජනපති පුටින්ගේ කැමැත්තද සහිතව අගමැති ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ අනුව සමූල ඉල්ලා අස්වීමක් සිදු කළහ.
මෙම තීරණයට බලපා ඇත්තේ රුසියාවේ පාර්ලිමේන්තුව නව ව්‍යවස්ථා සශෝධනයක් සිදු කිරීමේ
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico