‘‘පුංචි වෙනසකටත් එක්ක කෝල් එකක් ගත්තෙ‘‘. බස් පෙම්වතාගෙන් පෙම්සුව පතා ආ ඇයට අන්තිමේදි වෙච්ච දේ..!!

මිනිසුන් රවටා තම අභිමතාර්ථයන් සපුරා ගන්නා මිනිසුන් ඕනෑ තරම් අප සමාජයේ ජීවත් වෙනවා. එසේම එවැනි අයගේ උගුල් වලට රැවටෙන පිරිසක්ද අප අතරෙ ඉන්නවා. ඒ වගේ අයෙකුට රැවටුන කාන්තාවක් පිිළිබඳව තොරතුරු ගාල්ල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ වතු ආශ්‍රිත ගමක ජීවත් වන මෙම කාන්තාව පසුගිය දිනක ගාල්ල නගරයට ආවේ තම අවශ්‍යතායක් ඉටුකර ගැනීමේ අරමුණින්. තමන් පැමිණි කටයුතු අවසන් කරගත් ඇය නැව

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico