පා.මන්ත්‍රී විශ්‍රාම වැටුප 15,000 කින් වැඩි කරන්න කැබිනට් යෝජනාවක්

සියලුම විශ්‍රාමික පාරිලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා විශ්‍රාමික මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැන්දඹුවන්ට තවත් රුපියල් 15,000ක දීමනාවක් ගෙවීමට අනුමැතිය ඉල්ලා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර  තිබෙන බව රජයේ ආරංචි මාර්ගවලින්  පැවැසේ.  ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico