“පාරේ යන්න නෑ, සරම උස්සලා පෙන්නනවා” චීන, ඉන්දීය කොල්ලන්ට ශ්‍රී ලංකාවෙන් රැකියා, අපේ තරුණියන්ට ලිංගික හිරිහැර!

ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු රැකියා අවස්තාවන් ලබා දුන් ඉන්දීය සහ චීන ජාතිකයන්ගෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සිදුවන හිරිහැර පිළිබඳ පුවතක් වාර්තා වෙනවා.

රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීම් වැඩබිමක සේවයේ නිරතවන චීන හා ඉන්දීය කම්කරුවන්ගෙන් මෙලෙසින් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට දැඩි අපහසුතා සඳහා මුහුණදීමට සිදුව තිබේ.

මේ පිළිබදව මාධ්‍යයට අදහස් දක්වන එම ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තාවක පවසන්නේ විදෙස් කම්කරුවන් හේතු

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico