“පසුගිය ආණ්ඩුවේ ව්‍යාපෘති නතර කෙරුවාට රජයට වන්දි ගෙවන්න සිදු වෙයි” ප්‍රංශ සමාගමට කෝටි 1357ක් වන්දි ගෙවන්න ශ්‍රී ලංකාවට සිදු වෙලා!

පසුගිය රජය විසින් මෙරටට ගෙන්වූ මහා පරිමාණ ආයෝජන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් වර්තමාන රජය පත්වී නතර කිරීමට කටයුතු කළා. ශ්‍රී ලංකාව වර්තමානයේ මුහුන දෙන ආර්ථික අර්බුධයට එම ආයෝජන ව්‍යාපෘති නතර කිරීමද හේතුවක් වූ බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය චෝදනා කර සිටිනවා. 

කෙසේ වෙතත් එලෙස රජය නවතා දැමූ ආයෝජන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අති විශාල මුදල් සම්භාරයක් වන්දි ගෙවීමට සිදුව තිබේ. පසුගිය රජය එම ආයෝ

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico