පසඳ යාපාගේ වෙඩින් ප්‍රී ෂූට් රුවන් වැලිසෑයේ

පසඳ යාපාගේ වෙඩින් ප්‍රී ෂූට්
රුවන් වැලිසෑයේ

දකුණු පළාත්සභා මන්ත්‍රී පසඳ යාපා අබේවර්ධන විවාහ ගිවිස ගැනීමක් සිදු කර ඇත. අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑය පසුබිම් කර ලබාගත් ඔහුගේ පූර්ව විවාහ ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලය වෙතද මුදාහැර තිබුනි. ඒවා පහත පරිදිය.Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico