පරම්පරා ගණනක්ම අවුරුදු 33 ට කලින් මියයන මැල්සිරිපුර අරුම පුදුම ඛේදවාචකය. දරුපැටවුන් 09 ක් අසරණයි. මෙය පෙර භවයක ශාපයක්ද..? (PHOTO)

එකම පවුලක ජීවත්වන පිරිසක් වයස අවුරුදු 30 සිට 33 ත් අතර කාලයේදී ජීවිතක්ෂයට පත්වන ඉතා අවාසනාවන්ත පුවතක් මැල්සිරිපුර, පන්ලියද්ද, හැවනතැන්න ගම්මානයෙන් අසන්නට ලැබෙනවා. මෙලෙස වයස අවුරුදු තිහක්, තිස්තුනක් වන විට ජීවිතක්ෂයට පත්වන්නේ එකම පවුලේ පරම්පරා දෙකක පුද්ගලයන් වන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ හේතුව නිසා ඔවුන්ගේ දරු මුනබුරන්ද ඉතා අසරණ තත්වයට පත්ව සිටිනවා.

පසුගිය දිනක  හදිසි රියඅනත

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico