නෙළුම් කුලුණෙන් වැටී මියගිය තරුණයාගේ සිරුර භාර දීමට රුපියල් තිස්‌දහසක්‌ ඉල්ලලා – පවුලේ ඥාතීන් අන්ත අසරණ වෙයි!

කොළඹ නෙලුම් කුලුණෙන් ඇද වැටී මරණයට පත්වූ කිළිනොච්චියේ තරුණයාගේ මළ සිරුර නිවසට රැගෙන ඒමේ ගාස්‌තුව වශයෙන් නිවැසියන්ගෙන් රුපියල් 30,000 ක මුදලක්‌ ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඥතීන්ගේ හා ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි විරෝධය මතුවී තිබේ.

මෙම තරුණයාගේ දේහය නිවසට ගෙන ඒමට මැදිහත් වී ඇත්තේ කිලිනොච්චිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සාමාජිකයකු වන අතර ඔහු මියගිය තරුණයාගේ නිවැසියන්ට පවසා ඇත්තේ ඉන්ධන සඳහා පමණක්‌ යම

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico