නිහැඬියාව බිඳින්න..!! ලිංගික අල්ලසට ඔබත් විරුද්ධ වෙන්න

ලංකාවේ හැමතැනම කතා වෙන්නේ අල්ලස ගැන. ලොකු පොඩි හැමෝම මේ ගැන විවිධ දේවල් කතා වෙනවා. වැඩක් කරගන්න ගියත්, උදව්වක් ඉල්ලන් ගියත් ලංකාවේ සිද්ධවෙන මේ අල්ලස ගැන ඉදිරියට ඇවිත් කතා කරන්න ඉන්නේ හරිම සීමිත පිරිසක්.

මුදල්මය වශයෙන් විතරක් නෙවෙයි බොහෝ දුරට කාන්තාවන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලීම මේ අතර වැඩි වශයෙන්ම කතාබහට ලක්වෙන්නේ ඒ ගැන බොහෝ කාන්තාවන් ඉදිරියට ඇවිත් කතා කරන්න මැලිකමක්, ලැජ්ජාවක් දක්වන

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico