නිවසට වී සිටින ඔබේ දක්ෂතාවයට වටිනා මුදල් තෑගි දෙන්න කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය ආදිවිද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමය සූදානම්…! සියළු විස්තර මෙන්න

කොරෝනා වෛරසය රටතුල ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ එය පාලනය කිරීම සඳහා රජය මේ වන විට පුළුල් ක්‍රියා මාර්ග ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව රජය විසින් පනවා ඇති ඇඳිරිනිීතය නිසා මේ වන විට බොහෝ පිරිසක් සිය නිවස් වලටම වී කාලය ගතකරමින් සිටිනවා.

එම කාලය අර්ථවත් ලෙස යොදා ගනිමින් ඔබේ හැකියාවන් වලට ඉහළ වටිනාකමක් ලබා දීමට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය ආදිවිද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමය මේ වන විට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ඒ නෙත් FM

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico