“නිදහස් පක්ෂේ ආණ්ඩුවෙන් අයින් වුනත් මේ දේවල් අපිට ඕන” ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් තද කතාවක් .!

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වුවහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ධුරය සහ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධුරය අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ට හිමිවිය යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසනවා.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජේ‍යෂ්ඨ නියෝජිතයකු මුද්‍රිත මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමත් සමඟ විපක්ෂ නායක ධුරය සහ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධුරය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico