නාගානන්ද මහ මැතිවරණයට

පසුගිය ජනපතිවරණ සමයේ ජනපති අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත්වන බවට පුළුල් ප්‍රචාරයක් දියත් කර මහජන අරමුදල්ද ලබාගෙන එක්වරම ඉන් ඉවත්වී තරග කරන්නට පක්ෂයක් නැති බව දක්වමින් මැසිවිලි නැගූ

  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico