දේශීය අල ගොවියා රැක ගන්න සංගා, හරීන් එක්වෙයි – තරු හෝටලයේදි විශාල අල පුඩිමක් සාදයි!

නුවරඑලිය අර්තාපල් වගාව ලොව වටා ප්‍රචලිත කිරිමේ අරමුණින් සහ දේශිය අල ගොවියා රැක ගැනිම සදහා නුවරඑලිය ග්‍රැන්ඩ් හෝටලය මගින් අර්තාපල් පුඩිමක් අද (16) පිලියෙල කර පිලිගන්වනු ලැබුනි.

නුවරඑලිය වසන්ත උදානයට සමගාමිව නුවරඑලිය ග්‍රැන්ඩ් හෝටලයේ පාලන අධිකාරිය සහ එම හෝටලයේ සාමාන්‍යධිකාරිවරයා විසින් මෙම පුඩිම පිලියෙල කිරිමේ වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණි.

අර්තාපල් පුඩිම පිලියෙල කිරිම ක්&zwj

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico