“දෙවියෙක්ද? පිටසක්වල ජීවියෙක්ද?” විචාරකයන් මවිත කරමින් පාපන්දුවේ රජු ලියො මෙසී පස්වෙනි වරටත් “ගෝල්ඩන් ශූ” සම්මානය අභියස .!

යුරෝපියානූ පාපන්දු ලීගයන්හී තරග වාරයක ඉහලම ගෝල ලබා ගන්නා ක්‍රීඩකයාට ලබා දෙන “යුරෝපියානු ගෝල්ඩන් ශූ” සම්මානය මෙවරත් ස්පාඤ්ඤයේ බාසීලෝනා ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරනා ලයනල් මෙසීට හිමි වීමට නියමිතව තිබේ.

මෙවර 2017/18 තරගවාරයේ ස්පාඤ්ඤ ලා ලීගා ශූරතාවය දිනා ගත් බාසිලෝනා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලයනල් මෙසී දැනටමත් ගෝල 34ක් ලබා ගෝල්ඩන් ශූ සම්මාන තරගයේ ඉදිරියෙන්ම සිටි. ලයනල් මෙසීට ස්පාඤ්ඤ ලීග

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico