දෙගුණයකින් බලවත් වී සිරියාව මට්ටු කරන ‘‘ටොමහෝක්‘‘ මිසයිල..! (PHOTOS) (VIDEO)

සිරියාවේ රසායනික අවි ඇතැයි සැලකෙන ස්ථාන කිහිපයක් ඉලක්ක කරගනිමින් ඇමෙරිකාව, බ්‍රිතාන්‍යය හා ප්‍රංශය එක්ව පසුගියදා එල්ල කල ප්‍රහාර නිසා සිරියාවට ඉතා දැඩි හානි සිදුවුනා. රුසියානු ගුවන්යානා නාශක පද්දති මඟින් මිසයිල ප්‍රහාර රැසක් වැලැක්වූවද අමරිකාම ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ හමුදාවේ ඉලක්කයන් කිහිපයක්ම සාර්ථක කරගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා.

එසේම මෙම ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සඳහා ට

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico