දුම්රිය වර්ජනය නිසා සිදුවූ පාඩුව කෝටි 18ක්

දුම්රිය ශ්‍රේණි පහක් සිදුකළ වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට සිදු වූ සමස්ත පාඩුව ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝට් දහඅටකට අධික බවත්, එහි වගකීම කැබිනට් මණ්ඩලය භාරගත යුතු බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය සඳහන් කරයි.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico