“දැනටමත් පොලිස් අත්අඩංගුවේ” පුද්ගලයෙකුට පිහියෙන් ඇනපු ජනප්‍රිය රූපවාහිනි නිවේදකයාගේ සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න .! (PHOTOS)

ජනප්‍රිය රූපවාහිනි නිවේදකයෙකු විසින් කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක හිමිකරුවෙකුට පිහියෙන් ඇන තුවාල සිදු කිරීම පිළිබදව පුවතක් නෙත් ගොසිප් අප මින් පෙර වාර්තා කළෙමු. වත්තල එඩේරමුල්ල ප්‍රදේශයේ කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක හිමිකරුවෙකුට පසුගිය 09 වැනිදා මෙම රූපවාහිනි නිවේදකයා විසින් පිහියෙන් ඇන තුවාල කර තිබුනා.

මෙලෙසින් කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන හිමියාට පිහියෙන් ඇන තුවාල සිදු කර තිබෙන්නේ රජයේ රූපවාහිනි

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico