” දැනටමත් ගිනස් වාර්තා හතරක් ” මවුබිමට අභිමානයක් ගෙන එමින් ගිනස් වාර්තා තියන්න ඔලුවෙන් යකඩ කම්බි නවන අපේ රටේ අපේම කොල්ලෙක් .!

ශ්‍රී ලංකාවටම අභිමානයක් ගෙන එමින් සිය කාය ශක්තියෙන් ගිනස් වාර්තා පිහිටුවන අපූරූ තරුණයෙක් පිළිබද වාර්තා වෙනවා. හඟුරන්කෙත කිතුල්පේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි ඔහු නමින් ජනක කාංචන මුදන්නායක. සිය කාය ශක්තියෙන් මින් පෙරද ගිනස් වාර්තා තබා තිබෙන ජනක මිලි මීටර් දොළහක ඝනකමින් යුත් දඟර කම්බි විසිදෙකක්‌ තත්පර හතළිස්‌ අටක්‌ තුළ හිසෙන් නවා නව ගිනස්‌ වර්තාවක්‌ පිහිටුවීමට උත්සාහ කළේ ඉකුත් ද

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico